© Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, op een website worden gezet, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de auteurs. Overtreding van de Auteurswet is strafrechtelijk en internationaal vervolgbaar.

© No part of this website may be used or reproduced in any manner whatasoever without the written permission of the author, except in the case of brief quotations embodied in critical articles or reviews.


 

Both pictures made by Dirk Skiba in Berlin May 2018 More work by Dirk Skiba at: http://dirk-skiba-fotografie.de/

 © Evelyn Flores

Boeh! Rechtenvrije foto genomen op december 2014.

© Lotte Vugteveen

Gemaakt door Martien Bos
bij een recensie van de bundel Overwoekerd in de NRC
Meer op http://www.antisomber.nl

© Johannes Abeling

Bewerking van foto gemaakt door de NRC voor de Dichter des Vaderlandsverkiezing

© Leo van Velzen

 

Gemaakt door Vincent Mentzel bij stuk over Batterij (Contact, 2004)
destijds niet gebruikt en later door NRC geplaatst
tijdens Dichter des Vaderlandsverkiezing.

Web: http://www.vincentmentzel.nl/

© foto Reyer Boxem (http://www.reyerboxem.nl/)
Het trio Jankobus Seunnenga, Tsead Bruinja en Meindert Talma
Voor al uw feesten en partijen!


 

© Liza de Rijk

Meer foto's van Liza de Rijk op http://lizaderijk.blogspot.com/

© Hilde Brandsma

© Hilde Brandsma

© Hilde Brandsma


 © Tineke de Lange
tineke.de.lange@planet.nl
© Saskia Stehouwer
© Jan Kalma
j.kalma2@chello.nl
Leeuwarden
058-2667899
© Jan Kalma
j.kalma2@chello.nl
Leeuwarden
058-2667899


 


Klaas Koppe
Milletstraat 16-3
1077 ZD Amsterdam
Tel.: 020-6751328
Web: www.klaaskoppe.nl
E-mail:koppe@xs4all.nl


 

Leeuwarder Courant 24-10-2002© Reyer Boxem

De man dy't rinne moat De wizers yn it read
© Reyer Boxem
© Reyer Boxem
© Reyer Boxem
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Reyer Boxem


© Reyer Boxem
 Reyer Boxem Fotografie
 gsm +31 (0)6 5425 1191
 sema digit +31 (0)6 59 608 806
 E-mail rboxem@xs4all.nl

 


© Henk Veenstra

Henk Veenstra
Semarangstraat 16
9715 JW Groningen
Tel/fax 050 5719367
mob. 06 - 130 66 852
http://www.henx.nl/
E-mail: henx@planet.nl