This is an appetizer for a full translation of my website: a translation in Afrikaans of the poem 'leave nimmen wit'

back to index

liefste, niemand weet hoe in vroer lewens ons
mekaar op straat verby geloop of die bus verpas
het met een van ons in jy my suster of moeder
in was en niks van kon kom oor die groot verskil
 
in jare of n geloof wat ons skei die afstand
tussen ons so rotsdig soos n kontinent
ek miskien die elemente aant troef was om vuur
uit te vind terwyl jy en jou minnaar
 
aan die oorkant van die oseaan kersies aangesteek het
hou ek jou alweer te styf vas ek voel amper ek druk
jou inmekaar maar eks so bly en bedroef gelyktydig
 
dat daar nooit meer tussen ons sal wees as hierdie heelal
waarin ons nimmer bymekaar kan uitkom nie omdat
dit te klein is vir die verdriet van twee wat een word
 
liefste laat die tyd ons uitmekaar skeur eendag wanneer ons beurtelings sterf
nou sal ons terugslaan met bre van woorde      

translation Charl-Pierre Naud

 

Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze Website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, op een website worden gezet, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de auteurs. Overtreding van de Auteurswet is strafrechtelijk en internationaal vervolgbaar.
 
No part of this website may be used or reproduced in any manner whatasoever without the written permission of the author, except in the case of brief quotations embodied in critical articles or reviews.