klik hier voor informatie in het Nederlands

Yn
Spegels fan 6 juny, Fryxos op Le Forum des langues du Monde yn Toulouse

bron Friese tekst + stills: http://www.omropfryslan.nl/
Voor nadere inlichtingen over FRyXOS:
Huub Mous (Keunstwurk)
tel: 058-2343434
E-mail: h.mous@keunstwurk.nl

 FRYXOS
, in groep Fryske byldzjend keunstners en dichters wie te gast op it wrâldtalenfoarum yn Toulouse.
It idee achter dit festival is de lykwear-dichhied fan alle talen en alle minsken te befoarderje. It risseltaat blykt in bűnte mjuks fan babylonyske praat, folklore en in him sterk profilearjende Fryske keunstseksje op te smiten.
 

Huub Mous fan Keunstwurk,
organisator fan de reis
Koos Dalstra

 
Fryxos makket him sterk foar de pluriformiteit fan keunstners yn Fryslân. Sy freegje oandacht foar keunst en keunstners dy't him net direkt as Frysk of Ynternasjonaal profilearje wolle. 
Yn 'e takomst wol Fryxos mear útwikseling. Mei Frânske keunstners en mei de oare kulturen en talen dy't yn Fryslân praat wurde.  


Anne Feddema en Josse de Haan

 

De Zoete Hanen, ôfkomstich út
Grins, Amsterdam en Ljouwert


Persbericht Toulouse


Dichters, beeldend kunstenaars en musici naar Forum des Langues du Monde in Frankrijk


Sinds enige tijd bestaat in Fryslân de kunstenaarsgroep FRyXOS. Een aantal beeldend kunstenaars, dichters en musici willen onder deze naam activiteiten ondernemen, waarbij een uitwisseling met geestverwante kunstenaars in Occitanië een centrale plaats inneemt. FryXOS noemt zichzelf  ‘een Friese schijnbeweging’. Zij zoekt de ironische provocatie en schuwt  het absurdisme niet. De frictie van het Friese wordt niet gecultiveerd, maar met open vizier in stelling gebracht. De groep haakt in op een internationale tendens van groeiend regionaal zelfbewustzijn in tijden van globalisering en mondialisering. Hierbij wordt ook aansluiting gezocht met  kunstuitingen van allochtonen en kunstenaars elders in de wereld.

 

Onlangs ontving FRyXOS een uitnodiging om deel te nemen aan het 'Forum des langues du monde', dat plaatsvindt op zondag 26 mei a.s. in Toulouse. In 1987 besloot men in Toulouse jaarlijks een manifestatie van minderheidstalen te organiseren. Vanaf 1993 ging deze manifestatie zich richten op alle talen van de wereld, ongeacht hun aard en status. Het Forum is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal cultureel ontmoetingspunt, waar kunstenaars, dichters en musici uit vele regio’s en landen elkaar treffen en ook werk presenteren. De manifestatie vindt plaats in de open lucht, op het Capitol, het centrale plein van Toulouse.

 

De groep FRyXOS bestaat inmiddels uit ruim dertig leden. Negen van hen zullen in Touluse een optreden of performance verzorgen.

 

Joris Collier - Doedelzak cadeautjesautomaat
Tsead Bruinja - Poëzie
Mark Bunder - Hypnose ‘Op zoek naar de  oertaal’
Koos Dalstra - Taal ‘Toulouse or not Toulouse’
Anne Feddema - Poëzie
Pierre Mansire - Frans woordenboek met Friese koe

De Zoete Hanen
(Elmar Kuiper, Marc R. Kooy,Wouter Jansen)
Een groepsperformance op het Capitol 


Verder zullen bij de presentatie video’s worden vertoond van overige leden van FRyXOS. Voor de deelname aan het taalfestival in Toulouse ontving FryXOS een subsidie van de provincie Fryslân.

 

Voor nadere inlichtingen:
Huub Mous (Keunstwurk)
tel: 058-2343434
E-mail: h.mous@keunstwurk.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Klik voor een dia impressie door door Ingrid Baron en Wouter Jansen van De zoete hanen tijdens het "Forom des Langues du monde" op
http://www.dezoetehanen.nl/
Performers: Ingrid Baron, Tsjead Bruinja, Wouter Jansen, Marc Kooij en Elmar KuiperInformatie over de deelnemers:

 

Mark Bunder (Australië, 1959). Sinds 1987 werkzaam in Friesland. Exposeerde op vele plaatsen in binnen- en buitenland. Voerde verschillende projecten uit samen met Patrick Gofre, zoals For Show (1994-6), de Fryske Beker (1998), De Prijzenkast (1998) en (met Patrick Gofre en Douwe Kootstra) ‘Tusken Himel en Ierde’  tijdens het Frysk Festival 2000. Werkt verder aan het project Lego, waarbij wordt samengewerkt met een hypnotherapeut. 


Joris Collier (Barry Island, Groot Brittanië, 1951).
Woont en werkt sinds 1983 in Friesland. Schilder, performer en maakt ook installaties. Voerde samen met Carlier en Kanselaar een land-artproject uit tijdens het Frysk Festival 1990. Exposeerde sindsdien op meerdere plaatsen in binnen en buitenland, zoals recentelijk nog het Museum ’t Coopmanshűs in Franeker (2002). Winnaar van de Kiwanis prijs in 1995.

 

Koos Dalstra is dichter en performer. Maakte in de jaren tachtig deel uit van de groep ‘De Maximalen’  Auteur van het manifest ‘Maximale Kunst’. Woonde en werkte in New York en Amsterdam.Voorzitter van het Frysk Skriuwersbűn. Publiceerde diverse dichtbundel s (o.a . Etage) en de novelle De palingvijver. Voerde tijdens het Frysk Festival 1995 meerdere performances uit in Fryslân. Later ook een project rond het middelpunt van Fryslân (Simmerbarren 1998) en samen met Peter Baren project rond het geofysich middelpunt van Zeeland (Abbey Road 2000).

 

Pierre Mansire (Toulon, Frankrijk, 1961). Woont en werkt sinds 1992 in Leeuwarden. Maakt lichtinstallaties in samenwerking met verschillende kunstenaars en musici. Daarnaast werkzaam als glazenier. Voerde performances en installaties uit op verschillende plaatsen in binnen- en buitenland, oa, recentelijk in Parijs. Initiatiefnemer van meerdere kunstprojecten in Friesland, o.a. Oldehoveproject Leeuwarden, Freezing Mickey en een kunstproject rond de Fluxus-kunstenaars Ben Vautier.

 

Tsead Bruinja (Rinsumageest, 1974) woont in Groningen waar hij Fries studeert. Hij publiceerde onder andere in de tijdschriften Hjir, Krakatau, De Blauwe Fedde en De Rottend Staal Nieuwsbrief. In het najaar van 2001 verscheen zijn tweede Friestalige bundel De man dy’t rinne moat/De man die lopen moet. Tevens werden in de bloemlezing 'Jij bent zacht als zomerregen - de mooiste Friese liefdesgedichten' (Bert Bakker, 2001) en 'Vanuit de lucht' De eerste generatie dichters van de 21e eeuw' (Uitgeverij Passage, 2001) werk van zijn hand opgenomen. http://www.tseadbruinja.nl

Anne Feddema (Leeuwarden, 1961) is Beeldend kunstenaar, dichter en muzikant. Hij volgde twee jaar een kunstopleiding aan Ateliers'63 in Haarlem en exposeerde onder andere in het Fries Museum, het Groninger Museum, het Coopmanshűs in Franeker en in Potsdam en Vilnius. Wim van Krimpen koos werk van Feddema naast dat van Rob Birza en Milan Kunc voor de expositie 'De Versnelling' in de zomer van 1998, zijn eerste als nieuwe directeur van het Fries Museum. Al schrijver werd Feddema in brede kring bekend door zijn radiocolumns over Leeuwarder typetjes die in de jaren 1987-1991 door Omrop Fryslân werden uitgezonden. In de jaren negentig begon hij ook met het publiceren van gedichten in de Friese literaire tijdschriften 'Hjir' en 'Trotwaer', die gebundeld werden in Slapstickiepenbierings (KU, Boalsert 1997).
http://home.12move.nl/frysk/index.htm

De Zoete Hanen. Absurditeit, diversiteit, directheid en onverwachte intensiteit zijn enkele elementen die steeds terugkeren in het werk van de hanen. Dwangmatige rituelen, gespeelde nonchalance, genialiteit en gebrek aan aandacht zijn daarmee vertrouwde ingrediënten geworden in de performances van Kunstenaarsgezelschap De Zoete Hanen bestaan uit Wouter Jansen, Elmar Kuiper, Marc Kooij, Hedwig Terpstra en Maarten Brugmans. Het werk van Wouter Jansen bestaat uit installaties, wentelteefjes, performances en animaties met als terugkerend thema de 'verpersoonlijking' van objecten. Elmar Kuiper omschrijft zijn werk als een tranendal voor optimisten, het heldendom staat centraal in veel van zijn beeldend werk. Marc Kooij is muzikant, tekstschrijver, filmmaker en performer. Hedwig Terpstra is filmproducer (Dick D. trilogie), actrice, performer en tekstschrijfster. Maarten Brugmans is hoofd van de zaagafdeling, geluidstechnicus, dichter, muzikant en acteur.


http://www.dezoetehanen.nl/